Foto by Janek Cingroš v Olomoucké Redutě 2.10. 2015.